JS判断是在uniapp、Safari浏览器、苹果轻应用和electron-packager打开访问的

这个神奇的JS判断代码可以帮助你做一些不可描述的事情,即一个网站,浏览器不能访问,只在uniapp编译的安卓APP、iOS轻应用和electron-packager封装的Windows桌面应用允许访问,嘿嘿嘿你懂的,这样做你的域名才不会被封掉。

 

直接上雪哥的原创代码:

var XgaAndApp = /uni-app/i.test(navigator.userAgent); //安卓端APP-uniapp判断
var XgaiOSApp = /Safari/.test(navigator.userAgent) && /Version/.test(navigator.userAgent);//苹果端APP-iOS轻应用,直接判断Safari浏览器即可
var XgaWinExe = navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(' electron/') > -1; //判断electron-packager打包项目
if (XgaiOSApp){
  //alert('是Safari')
} else if (XgaAndApp) {
  //alert('是uniapp')
} else if (XgaWinExe){
  //alert('是electron-packager项目')
} else {
  //alert('以上都不是')
  window.location.href = "http://xulgr.com/";
}

 

© 版权声明
THE END
喜欢就支持一下吧
点赞0 分享
评论 抢沙发

请登录后发表评论

  暂无评论内容